Ingatlanrendező földmérői minősítés

 

  
A minősítés a földmérési alaptérképben változást eredményező munkák (telekalakítás, telekhatár és földrendezés, megvalósulási térkép készítés, kisajátítás stb.) végzésére, a munkavégzés irányítására és az ilyen munkák minősítő aláírására jogosít.
  A földhivatal záradékolásra csak az ingatlanrendező földmérő által aláírt változá-si vázrajzokat fogadja el.
  
A minősítést megfelelő végzettség és szakmai gyakorlat esetén az FM Ingatlanrendező Földmérői Minősítő Bizottsága adja ki,
 

Vezető geodéziai tervező    GD-1

 


  A GD-1-es besorolású engedély alapján folytatható vezető tervezői tevékenység a geodézia szakterületén, pld. területnagysági vagy munkafeladati megkötés nélkül.
  
Az engedélyt és a besorolást a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara vezeti a Tervezői és Szakértői Névjegyzékben.
 

Megvalósulási térkép

 


  Megvalósulási térképet kell készíteni - általában egy beruházás után - ha egy földrészleten vagy ingatlanon olyan új részletek létesültek (pld.: építmény, burkolat, fasor, parkosítás, felszíni vezeték stb.), amelyeknek az ingatlannyilvántartási térképen való ábrázolását jogszabály írja elő.
 

Változási vázrajz

 


  Az ingatlannyilvántartás térképi adatainak (telekhatárok és egyéb ábrázolandó részletek) megváltoztatása csak változási vázrajz alapján lehetséges.
  A változási vázrajz egy olyan okirat, amelynek rajzi része egyszerre ábrázolja a változás előtti és a változás utáni térképi állapotot, a hozzá tartozó területkimutatásban pedig a változásban szereplő ingatlanok változás előtti és változás utáni hrsz.-át, területét és művelési ágát tünteti fel..
 

Épületfeltüntetés

 


  Új épület használatbavételekor
az ingatlan nyilvántartási állapotának ill. térképi ábrázolásának megváltoztatásához épületfeltüntetési változási vázrajzot kell készíteni, hogy a természetbeni állapot és az ingatlannyilvántartási állapot összhangban legyen.
  
Gondoljunk arra, hogy milyen eséllyel megyünk egy bankba, ha tulajdoni lapunk egy "beépítetlen terület"-ről van, a kölcsön fedezeteként azonban egy ingatlannyilvántartásba be nem jegyzett házat kínálunk fel.
 

Épülettörlés

 


  Épület elbontásakor
az ingatlan nyilvántartási állapotának ill. térképi ábrázolásának megváltoztatásához épülettölési változási vázrajzot kell készíteni, hogy a természetbeni állapot és az ingatlannyilvántartási állapot összhangban legyen.
 

Megosztás

 


  Ingatlan(ok) megosztásához megosztási változási vázrajzot kell készíteni. A megosztás során új ingatlanok keletkeznek
 

Összevonás

 


  Ingatlanok összevonásához összevonási változási vázrajzot kell készíteni.
Az összevonás során önálló ingatlanok szűnnek meg.
 

Határváltoztatás

 


  Ingatlanok közötti határ módosításához határrendezési változási vázrajzot kell készíteni.
A változás során csak az érintett ingatlanok közötti határvonal helyzete változik meg, új ingatlan nem keletkezik, megszűnő ingatlan nincs.
 

Kitűzés

 


  A kitűzés során a terepen megjelöljük az ingatlan jogi állapot szerinti határpontjait. A kitűzésről kitűzési vázrajzot kell készíteni, amely vázrajznak ábrázolnia kell a térképi-terepi állapot között esetleg fennálló eltérést.
 

Egyéb munkarészek

 


  Az adott változási vázrajz csak egy eleme a telekalakításhoz készített és a földhivatanak vizsgálatra leadandó dokumentációnak.